Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dokumenty:

  Interesujące lub ważne adresy i telefony:
 • Kancelaria notarialna al. Bohaterów Warszawy 34/35

          II piętro Notariusz Krystyna Kubaj tel. 91/ 48-43-188

 • Urząd Miejski - Pl. Armii Krajowej 1,  70-456 Szczecin, 

          tel. 91 424 59 31 – 33

 • Urząd Wojewódzki – Wały Chrobrego 4, 70-500 Szczecin, 

          tel. 91 430 35 00

 • Urząd Morski w Szczecinie – pl. Stefana Batorego 4, 

          70-207 Szczecin, tel. 91 433 95 98 lub 91 433 96 14

 • Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 kom.112 
 • Policja – tel. 997 kom.112 
 • Straż Pożarna – tel. 998 kom.112 
 • Straż Miejska – tel. 986
 • Pogotowie energetyczne – tel. 991
 • Pogotowie gazowe – tel. 992
 • Pogotowie ciepłownicze – tel. 993
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel. 994
 • Informacja PKP – tel. 9436
 • Odjazdy pociągów – tel. 9313
 • Przyjazdy pociągów – tel. 9314
 • Informacja PKS – tel. 91 434 69 80
 • Centrum Informacji Kulturalnej i Turyst. tel. 91 489 16 30
 • Policyjny telefon zaufania – tel. 0800 156 032
 • Szczeciński Zwierzęcy Telefon Zaufania – tel. 91 422 30 88